FLEXIBILNÁ ZÁBRANA PRE CHODCOV R3 LT

Flexibilná ochranná bariéra Pedestrian R3 LT je určená na určenie bezpečných komunikačných trás vo výrobných závodoch skladoch.

Odporúča sa na použitie v oblastiach s ľahkou premávkou vysokozdvižných vozíkov . Spodná časť zábrany  chráni pred  vidlicami vysokozdvižného vozíka . Modulárna kombinovaná bariéra  . _ Produkt je prispôsobený individuálnym potrebám zákazníka.