SLUŽBY

SERVISNÉ PORTFÓLIO

Inovatívne riešenia pre zdravotníctvo a priemysel.

NÁVRH BEZPEČNOSTNÉHO ZNAČENIA, PIKTOGRAMOV, BARIÉR A INÝCH PRVKOV

Spoločnosť INOVATIVA s.r.o. ponúka vypracovanie grafickej časti projektu podlahového bezpečnostného značenia a bezpečnostných prvkov (bariér proti nárazu) vo výrobných priestoroch, skladoch, priemyselných prevádzkach, logistických priestoroch a mnoho ďalších priestoroch, ktoré vyžadujú dôraz na zvýšenú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Projekt bezpečnostného značenia a bezpečnostných prvkov je vypracovaný odborníkmi v zmysle príslušných noriem, predpisov a charakteru prevádzky.

Príprava bezpečnostného značenia a bezpečnostných prvkov začína získavaním podkladov, spracovaním podkladov, návrhu riešenia podlahového značenia v grafickej forme ( bez technickej správy a papierovej formy projektu).

Podmienkou pre spracovanie projektu je dodanie projektovej dokumentácie v DWG formáte. Dodanie projektu podlahového značenia je do týždňa od vystavenia objednávky.

Kvalitne vypracované bezpečnostné značenie a bezpečnostné prvky je dôležitým prvkom na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

error: Obsah je chránený