KONTAKTY

FIRMA, OBCHODNÉ ZASTÚPENIE

Inovatívne riešenia pre zdravotníctvo a priemysel.

VLADIMÍR BEDNÁR
CEO

mob.: +421 919 162 151
e‑mail: vladimir.bednar@inovativa.sk
web: www.inovativa.sk

INOVATIVA, s.r.o.
ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Inovatívne riešenia pre zdravotníctvo a priemysel.

MARTIN JAVOREK
Obchodno-technickýporadca


OBLASŤ: ZÁPADNÉ SLOVENSKO

mob.: +421 902 601 358
e‑mail: martin.javorek@inovativa.sk
web: www.inovativa.sk

Fakturačné údaje:

INOVATIVA s.r.o.
Sídlo: Tužina 385, 972 14 Tužina

IČO: 52667944
DIČ: 2121099739
IČ DPH: SK2121099739
Bankové spojenie: ČSOB — SK17 7500 0000 0040 3041 4536
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
Oddiel: Sro  Vložka číslo: 43487/R

Korešpondenčná adresa / Kancelária:

M. Mišíka 1, 971 01  Prievidza

Sklad:
Mliekáranská 9, 971 01 Prievidza

D‑U-N‑S:
496432062

EORI:
SK2121099739

error: Obsah je chránený