Airug® 410 pena proti únave

Základný komfort pracovníka odvodený od pracovnej plošiny s hrúbkou 9,4 mm.

Vlastná dĺžka

Rebrovaný vzor zvyšuje trakciu. Základný pracovný komfort odvodený od pracovnej plošiny s hrúbkou 9,4 mm, ktorá pozostáva z konštrukcie mikrobunkového vinylu pozostávajúceho z miliónov vzduchových bublín, ktoré poskytujú základnú ergonomickú výhodu. Všetky štyri strany sú skosené a utesnené, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo zakopnutia.