Cushion Stat™ 825 elektrostatické výbojové rohože

Pracovná platforma s hrúbkou 9,4 mm z vinylovej špongie rozptyľujúcej statickú elektrinu, ktorá znižuje únavu a hromadenie statickej elektriny.

Ergonomická výhoda vyplývajúca z 9,4 mm hrubej pracovnej plošiny z vinylovej špongie rozptyľujúcej statickú elektrinu, ktorá znižuje únavu a hromadenie statickej elektriny. Kamienkový vzor poskytuje nesmerovú trakciu a ľahko sa čistí. Voliteľná 10 mm zásuvka pripojená k podložke na pripojenie s voliteľným uzemňovacím káblom. Protiúnavové rohože rozptyľujúce statickú energiu chránia pred statickými otrasmi a zároveň poskytujú pohodlie stojacim pracovníkom odvodené od hrubej pracovnej plošiny s vinylovou špongiou na zmiernenie únavy. Skosené hrany na všetkých štyroch stranách, aby sa minimalizovalo riziko zakopnutia.