ESD Coil Cord 053 Príslušenstvo

1,8 m kábel spája náramok so spoločným uzemňovacím bodom na stolovej podložke.

Špecializovaný rad ESD príslušenstva na zabezpečenie bezstatického pracovného miesta a ochranu zamestnancov a citlivých elektrických zariadení. Pomocou tohto príslušenstva pripojte pracovnú plochu stola, zamestnancov a vodivý materiál k spoločnému uzemňovaciemu bodu. To vytvára rovnováhu medzi všetkými položkami a personálom, aby sa zabezpečilo, že statická elektrina bude prúdiť do zeme kontrolovaným spôsobom. Na použitie v pracovných zónach ESD na ochranu komponentov citlivých na elektrostatický výboj. 1,8 m kábel spája náramok so spoločným uzemňovacím bodom na podložke na stôl. 1 megapixelový odpor, 10 mm zásuvka sa prichytáva na náramok a druhý koniec je banánik.