ESD Common Grounding Cord 052 Príslušenstvo

4,5 m kábel, uzemňujúci podložku na lavicu alebo náramky.

Špecializovaný rad ESD príslušenstva na zabezpečenie bezstatického pracovného miesta a ochranu zamestnancov a citlivých elektrických zariadení. Pomocou tohto príslušenstva pripojte pracovnú plochu stola, zamestnancov a vodivý materiál k spoločnému uzemňovaciemu bodu. To vytvára rovnováhu medzi všetkými položkami a personálom, aby sa zabezpečilo, že statická elektrina bude prúdiť do zeme kontrolovaným spôsobom. Na použitie v pracovných zónach ESD na ochranu komponentov citlivých na elektrostatický výboj. 4,5 m kábel uzemňuje náramky alebo podložku na lavicu. Zabezpečuje, že všetky časti majú rovnaké uzemnenie. Jednoduchá inštalácia, jednoducho pricvaknite k podložke, zapojte šnúrku cievky remienka na zápästie a pripojte svorku k zemi. Rezistor s uzemnením 1 Megaohm. Dostupné s kruhovou koncovkou alebo 10 mm zásuvkou.