FLEXIBILNÁ DOPRAVNÁ BARIÉRA R2 HD+ M30

Flexibilná dopravná bariéra R2 HD+ s vnútorným uchytením M30 sa používa na definovanie komunikačných trás,  ochranu osôb, konštrukcií a strojov pred poškodením spôsobeným pohybom vysokozdvižných vozíkov a transportných vozíkov.

Ochranná bariéra poskytuje účinnú ochranu vo vnútri aj mimo budovy. Vhodné pre oblasti s nízkou premávkou. Vnútorné upevnenie zábran uľahčuje udržiavanie čistoty priemyselných objektov a používa sa najmä v miestach, kde sú lokálne obmedzenia. Špeciálne navrhnutý upevňovací systém SBS zabraňuje poškodeniu podlahy. Výrobok je testovaný a certifikovaný jednotkou TUV.