FLEXIBILNÁ DOPRAVNÁ BARIÉRA R2GB HD+ M16

Flexibilná Traffic Barrier R2 HD+ s vonkajším upevnením je určená na určenie bezpečných komunikačných trás vo výrobných závodoch, skladoch a logistických centrách, ako aj na ochranu strojov a pracovných staníc.

Podlahová zábrana GB HD+ chráni spodný priestor pred vidlicami vysokozdvižného vozíka a chráni priechody pred poškodením spôsobeným chybami obsluhy vysokozdvižného vozíka. Plastové zábrany sú modulárne spojené. Produkt je prispôsobený individuálnym potrebám zákazníka. Flexibilné ochranné bariéry boli certifikované certifikačným orgánom TÜV. Zábrana Traffic R2 HD+ sa používa na miestach so strednou premávkou.