FLEXIBILNÁ DOPRAVNÁ ZÁBRANA R2 M30

Konštrukcia je navrhnutá tak, aby chránila ľudí, konštrukcie a stroje pred poškodením spôsobeným pohybom vysokozdvižných vozíkov a prepravných vozíkov.

Zábrana poskytuje účinnú ochranu pred poškodením spôsobeným nežiaducim konaním obsluhy vysokozdvižných vozíkov. Funguje dobre v oblastiach s nízkou premávkou. Používa sa vo vnútri aj mimo budov.