FLEXIBILNÁ OCHRANA STĹPA RAL.X2 NA JEDNEJ STRANE

Jednostranná konštrukcia určená na čo najefektívnejšiu ochranu stĺpov. Ochranné profily a stĺpy sú izolované od ochranného prvku, aby čo najviac izolovali a absorbovali nárazové sily.

Produkt je plne modulárny. Konštrukcia umožňuje aj obojstrannú alebo trojstrannú ochranu.
Ochranu stĺpikov RAL.X2 je možné plne prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.