Lock and Stop

Značka Lock and Stop umožňuje bezpečné nakladanie a vykladanie vozíka.

Produkt účinne blokuje prejazd vozidla, čím sa minimalizuje riziko predčasného odchodu vozidla pred bezpečným dokončením vykládky alebo nakládky. Výstražné znamenie STOP je viditeľné pre vodiča kamiónu. Značku Lock and Stop je možné zablokovať individuálnym alebo univerzálnym kľúčom západky za účelom autorizácie jej premiestnenia.