PODPORA STABILIZÁCIE ZADNEJ ČASTI JST.R2

Podpera návesu stabilizuje náves nákladného vozidla pri vykládke a nakládke tovaru.

Zariadenie chráni náves pred preťažením a znižuje riziko poškodenia vozidla a tovaru. Podpera stabilizujúca zadnú časť návesu JST.R2 sa vyznačuje rýchlym procesom zdvíhania a spúšťania, ktorý trvá niekoľko sekúnd, čím sa pozitívne premieta do času práce a používania.