RE ZÁBRADLIE

Flexibilná ochranná bariéra určená na ochranu osôb, konštrukcií a strojov pred poškodením spôsobeným pohybom vysokozdvižných vozíkov a prepravných vozíkov.

Bariéra efektívne oddeľuje komunikačné trasy. Poskytuje vysokú odolnosť voči nárazom spôsobeným ťažkými vozidlami. Produkt na použitie v oblastiach s vysokou premávkou.