REŤAZEC FLEXIBILNÝCH DOPRAVNÝCH BARIÉR R2GB HD+ M30

Séria ochranných bariér Traffic R2 HD+ spolu s GB HD+ bariérami slúži na určenie bezpečných komunikačných trás vo výrobných závodoch, skladoch a logistických centrách.

Podlahová zábrana GB HD+ chráni spodné prvky pred poškodením, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku neoprávneného vstupu vidlíc vysokozdvižného vozíka. Modulárny produkt. Ochranné bariéry sú certifikované certifikačným orgánom TÜV.