REŤAZEC FLEXIBILNÝCH DOPRAVNÝCH BARIÉR R3GB HD+

Séria flexibilných ochranných zábran Traffic R3 HD+ slúži na určenie bezpečných komunikačných trás vo výrobných závodoch, skladoch a logistických centrách.

Použitie podlahových zábran GB HD+ poskytuje dodatočnú ochranu pred neúmyselným poškodením spôsobeným vidlicami vysokozdvižného vozíka. Ochranné zábrany sú modulárne zapojené. Produkt je prispôsobený individuálnym potrebám zákazníka. Flexibilné ochranné bariéry boli certifikované certifikačným orgánom TÜV.