Rozvádzač Matting™ Diamond Class 2 831 Izolované rohože

Izolačné rohože bránia „uzemneniu“ pracovníkov a poskytujú bezpečnosť s vlnitým horným povrchom s pílovitými zubami.

Izolačné rohože bránia „uzemneniu“ pracovníkov a poskytujú bezpečnosť v prípade úrazu elektrickým prúdom. Rohože rozvádzačov možno použiť pred vysokonapäťové skrine, poistkové skrine, transformátory, elektrické rozvodne, strojovne transformátorov a generátorov. Horný povrch diamantovej dosky poskytuje zvýšenú trakciu, umožňuje ľahké otáčanie a ľahko sa čistí. Každý štvorcový palec rohože je testovaný v súlade so špecifikáciami ANSI/ASTM D‑178. Pre optimálnu bezpečnosť sa musí vymeniť každých 12 mesiacov. Žlté skosené hrany na všetkých štyroch stranách minimalizujú riziko zakopnutia a sú v súlade s OSHA kódom 1910-144. Dielektrická sila triedy 2: 30 000 voltov. Dôkazný test 20 000 voltov. Odporúčané maximálne napätie pri používaní: 17 000.