Rozvádzač Matting™ Trieda 1 833 Izolované rohože

Izolačné rohože bránia „uzemneniu“ pracovníkov a poskytujú bezpečnosť v prípade úrazu elektrickým prúdom.

Izolačné rohože bránia „uzemneniu“ pracovníkov a poskytujú bezpečnosť v prípade úrazu elektrickým prúdom. Rohože rozvádzačov možno použiť pred vysokonapäťové skrine, poistkové skrine, transformátory, elektrické rozvodne, strojovne transformátorov a generátorov. Vlnitý horný povrch s pílovitými zubami zvyšuje trakciu a ľahko sa čistí. Každý štvorcový palec rohože je testovaný v súlade so špecifikáciami ANSI/ASTM D‑178. Pre optimálnu bezpečnosť sa musí vymeniť každých 12 mesiacov. Trieda 1 — Dielektrická pevnosť: 10 000 V. Dôkazný test: 10 000 voltov. Odporúčané maximálne použitie: 7 500 voltov. Povrchový vzor V‑drážky: Výška pruhov 1,4 mm Vzdialenosť medzi pruhmi 3,4 mm