Rozvádzač Matting™ Trieda 2 830 Izolované rohože

Izolačné rohože bránia „uzemneniu“ pracovníkov a poskytujú bezpečnosť s vlnitým horným povrchom s pílovitými zubami.

Izolačné rohože bránia „uzemneniu“ pracovníkov a poskytujú bezpečnosť v prípade úrazu elektrickým prúdom. Rohože rozvádzačov možno použiť v suchom prostredí pred vysokonapäťovými skriňami, elektrickými poistkovými skriňami a transformátormi. Rovnako ako okolo elektrických rozvodní, transformátorov a spínačov, elektrických panelov, strojovní a generátorov. Vlnitý horný povrch s pílovitými zubami zvyšuje trakciu a ľahko sa čistí. Každý štvorcový palec rohože je testovaný v súlade so špecifikáciami ANSI/ASTM D‑178. Pre optimálnu bezpečnosť sa musí vymeniť každých 12 mesiacov. Trieda 2 — Dielektrická pevnosť: 30 000 V. Dôkazný test: 20 000 voltov. Odporúčané maximálne použitie: 17 000 voltov.