Sof-Tred™ 411 pena proti únave

Pracovná platforma s hrúbkou 9,4 mm pozostávajúca z konštrukcie mikrobunkového vinylu pozostávajúceho z miliónov vzduchových bublín. Kamienkový vzor poskytuje nesmerovú trakciu.

Vlastná dĺžka

Kamienkový vzor poskytuje nesmerovú trakciu a ľahko sa čistí. Základný pracovný komfort odvodený od pracovnej plošiny s hrúbkou 9,4 mm, ktorá pozostáva z konštrukcie mikrobunkového vinylu pozostávajúceho z miliónov vzduchových bublín, ktoré poskytujú základnú ergonomickú výhodu. Všetky štyri strany sú skosené a utesnené, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo zakopnutia.