Sof-Tred Plus™ 409 pena proti únave

Základný komfort pracovníka odvodený od pracovnej plošiny s hrúbkou 9,4 mm.

Ergonomická výhoda odvodená od pracovnej platformy s hrúbkou 9,4 mm, ktorá pozostáva z konštrukcie mikrobunkového vinylu pozostávajúceho z miliónov vzduchových bublín, ktoré poskytujú základné pohodlie pracovníka. Kamienkový vzor poskytuje nesmerovú trakciu a ľahko sa čistí. Všetky štyri strany sú skosené a utesnené, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo zakopnutia.