Inovatívne riešenia pre zdravotníctvo a priemysel.

Výhradný distribútor pre Slovensko
v oblasti flexibilných bariér proti nárazu
výrobcu AnterSystem

kategória:

ochrana stĺpov

DIVÍZIA PRIEMYSEL / FLEXIBILNÉ BARIÉRY PROTI NÁRAZU

Ochrana stĺpov je nevyhnutnou súčasťou vybavenia priemyselných zariadení. Chránia veľmi citlivé miesta, ktorých poškodenie môže viesť k vážnemu poškodeniu konštrukcie budov alebo ich infraštruktúry. Flexibilná ochrana stĺpov je účinná ochrana konštrukčných stĺpov budov, medziposchodí, stĺpov žeriavov a iných prvkov patriacich do vertikálnej infraštruktúry.Výrobok znižuje riziko poškodenia chránenej konštrukcie, ktorej poškodenie mohlo vzniknúť chybou obsluha vysokozdvižného alebo prepravného vozíka. Pružný plast chráni štruktúru palíc a minimalizuje poškodenie samotných vysokozdvižných vozíkov. 

produkty:

ochrana stĺpov

DIVÍZIA PRIEMYSEL / FLEXIBILNÉ BARIÉRY PROTI NÁRAZU

Aké sú vlastnosti a charakteristické znaky ochrany stĺpov?

Ochrana stĺpov môže byť inštalovaná v rôznych výškach a rovinách. Vzhľadom na to, že sú dostupné v 4‑strannom, 3‑strannom a 2‑strannom prevedení, je možné ich ľubovoľne prispôsobiť infraštruktúre miestnosti. Chrániče stĺpov majú rôzne typy upevnenia, napríklad kotvené do podlahy alebo aplikované na stĺp, čo uľahčuje nájdenie najoptimálnejšieho riešenia. Všetky ochrany spájajú rovnaké výhody — je to výnimočná odolnosť proti nárazu a schopnosť vrátiť sa do pôvodného tvaru. Chrániče stĺpov zaberajú málo miesta, preto ich možno použiť aj v malých miestnostiach. Žltá farba ich robí dobre viditeľnými, čo zároveň minimalizuje riziko kolízie. Okrem toho sú ochrany stĺpov odolné voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a chemikáliám.

Najdôležitejšie výhody zabezpečenia stĺpov:

  • Účinne chránia stĺpy, stĺpy a ďalšie prvky vertikálnej infraštruktúry.
  • Zabraňujú škodám, ktoré môžu spôsobiť stavebnú katastrofu. 
  • Eliminujú alebo znižujú náklady na opravu stĺpov po kolíziách.
  • Žiadne poškodenie stĺpov znamená, že nie je potrebné odstaviť priestor na čas opravy, a preto ich použitie pomáha lepšie zorganizovať pracovisko. 
  • Bez potreby opráv šetrí čas a peniaze.
  • Zabezpečia bezpečnosť na pracovisku.

Kde je možné použiť ochranu stĺpov?

Stĺpovú ochranu je možné inštalovať kdekoľvek, kde sú stĺpy alebo iná vertikálna infraštruktúra. 

error: Obsah je chránený